Komentář Dušana Šrámka: Evropská směrnice jako záminka pro šikanu | E15.cz

Komentář Dušana Šrámka: Evropská směrnice jako záminka pro šikanu

Komentář Dušana Šrámka: Evropská směrnice jako záminka pro šikanu
16. dubna 2017 • 06:27

Ministerstvo financí chce zneužít evropskou legislativu pro zásadní rozšíření pravomocí daňových úřadů.

Evropská unie nás neustále zásobuje různými nesmyslnými směrnicemi, příkazy, direktivami. O tom žádná. Problém je, že pro řadu našich institucí se evropská legislativa, ačkoli přijde v neškodné podobě, stává záminkou k buzeraci a šikanování občanů, ačkoli její pravý účel je úplně jiný. To se týká i transpozice směrnice, která má za cíl zefektivnit spolupráci mezi členskými státy unie v rámci boje proti praní špinavých peněz a proti financování terorismu.

Daně ukrojí v Česku větší část mezd než ve 27 jiných zemích OECD

Směrnice nemluví o rozšiřování pravomocí daňových orgánů ani o možnosti požadovat po osobách povinných podle příslušných předpisů sdělovat ještě nějaké další informace správci daně. Ministerstvo financí jako předkladatel aktuálního návrhu novely daňového řádu však místo prohloubení systému správní spolupráce požaduje, aby advokáti, notáři či daňoví poradci poskytovali správci daně další a další informace.

Babišův rezort přitom nijak nevysvětlil, proč uvedeným způsobem implementuje směrnici, která má sloužit pouze k prohloubení správní spolupráce mezi daňovými orgány v zemích unie. Předkládaná novela má naopak úplně jiný cíl – aby získané poznatky byly aplikovatelné při běžné správě daní, tedy zcela mimo rámec směrnice.

Komentář Lukáše Kovandy: Babiš, součást matrixu

Další problém spočívá v tom, že informace vytlučené novou úpravou z advokátů či poradců skončí v ministerském Finančně analytickém útvaru, tedy v útvaru, který stojí zcela mimo rámce běžné daňové správy a který byl zřízen za zcela jiným účelem, než je sběr běžných informací o daňových subjektech.

Tento útvar tak bude v případě schválení návrhu vystupovat i v případě „běžné správy daní“ bez kriminálního podtextu a zcela mimo systém soudní kontroly. Babišův úřad v rámci vypořádání připomínek uvádí, že navržená úprava nedává správci daně žádné nové kontrolní ani jiné kompetence, ale pouze umožňuje získat určité údaje pro jejich využití při výkonu působnosti stávající. Jenže co to znamená jiného, než že finanční správa hodlá využívat citlivé informace osobní povahy za zcela jiným účelem?

Kalousek: Babiš je podvodník, finanční správa zapomíná na své povinnosti

Advokáti či daňoví poradci slouží občanům, pomáhají jim zprostředkovávat komunikaci s orgány veřejné moci, v tomto případě s daňovou správou. Nemusí jít hned o kriminální jednání a snahu zatajit daň – každý, a to včetně ministra Babiše, se snaží i v rámci zákona co nejvíce optimalizovat svou daňovou povinnost. K posouzení, zda postupoval správně, či zda porušil zákon, slouží běžné postupy správce daně.

Podle Listiny základních práv a svobod má každý právo na právní pomoc v řízení před soudy, jinými orgány či orgány veřejné správy.

Podívejte se, jak probíhá focení Andreje Babiše pro potřeby Hnutí ANO:
1080p 720p 480p 360p 240p
Focení Andreje Babiše

Součástí tohoto práva na obhajobu je nepochybně i právo na důvěrnost informací, které sdělí advokátovi či daňovému správci. A právo na to, aby těchto informací nebylo využito proti němu. Jenže podle Babišova návrhu by právní zástupce poplatníka měl povinnost sdělovat jakémukoli správci daně údaje o svém klientovi včetně toho, co se advokát dozvěděl o jeho vlastnictví a jeho obchodních aktivitách.

Takové informace by pak bylo možno zneužít nejenom v daňovém řízení, ale i v případném trestním řízení, a to i bez jakékoli souvislosti s financováním terorismu. Doufejme, že tento nebezpečný paskvil vláda, respektive poslanci nakonec odmítnou.

Autor je publicista a redaktor serveru Česká justice

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!