Z energetiky Aleny Vitáskové: Druhy elektráren | E15.cz

Z energetiky Aleny Vitáskové: Druhy elektráren

720p480p360p240p
18. dubna 2017 • 08:06

Všechny elektrárny nevyrábějí elektřinu na stejném principu. Jejich základní druhy se rozlišují podle prvotní energie.

Elektrárny tepelné využívají chemicky vázanou energii uvolňovanou při spalování paliva, tedy uhlí, ropy, zemního plynu a podobně. Patří mezi ně Chvaletice, Prunéřov, Opatovice, Tisová, Počerady či Mělník. Princip fungování takové elektrárny je založen na přeměně energie paliva na energii tepelnou, následně na energii mechanickou a poté mechanické energie na elektrickou

Elektrárny jaderné využívají tepelnou energii vznikající při štěpení atomových jader těžkých prvků, uranu 235 nebo plutonia 239. Jsou to Temelín a Dukovany.

Podívejte se, jak se přestavuje elektrárna z uhelné na biomasu:

720p 480p 360p 240p
Přestavba elektrárny Lynemouth ve Velké Británii

Z energetiky Aleny Vitáskové: Regulátor a legislativa

Elektrárny vodní využívají kinetickou a potenciální energii vodních zdrojů. Těchto elektráren je v Česku celá řada. Jedněmi z mnoha jsou například Lipno I, Lipno II, Kamýk, Orlík, Slapy, Štěchovice a Vrané, které tvoří Vltavskou kaskádu. V Česku je také mnoho malých vodních elektráren.

Elektrárny větrné využívají energii větru k pohonu větrného motoru, který otáčí generátorem a vyrábí elektrickou energii. Povětrnostní vlivy v tuzemsku však nejsou pro jejich provoz ideální. V Česku funguje kolem 75 větrných elektráren, největší jsou Kryštofovy Hamry – Přísečnice.

Z energetiky Aleny Vitáskové: Mikrozdroje

Fotovoltaické elektrárny získávají elektrickou energii přímo ze slunečního záření. Není dostatečně analyzováno, do jaké míry je tato výroba takzvaně ekologická. Je třeba zohlednit výrobu a likvidaci solárních panelů nebo také zastavění vysoce bonitní zemědělské půdy.

Z těchto informací už může člověk usuzovat, jakou technologii využívá elektrárna, která stojí třeba nedaleko jeho bydliště. Příště přijde řada na neobnovitelné zdroje a smysl zkratky OZE.

Autorka je předsedkyní ERÚ

Tradiční energetika není mrtvá, konvenční elektrárny ale musí osekávat náklady

Autor: Alena Vitásková
 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!