Kdo neškrtá, není Čech | E15.cz

Kdo neškrtá, není Čech

Petr Kužel

Daňové příjmy vytvořené v dopravě se do infrastruktury nevracejí

Kdo v poslední době strávil více času za volantem, dobře ví, že dopravní infrastruktura je ve špatném stavu. A tento stav brzdí rozvoj podnikání. Ostatně potvrzuje to i analýza konkurenceschopnosti zpracovaná ministerstvem průmyslu a obchodu. Dálniční a silniční infrastruktura je dobudována jen z asi 60 procent. Silnice, které zbývá dostavět, jsou bohužel hlavně ty, které propojí regiony. Vláda si dala do názvu, že je vládou rozpočtové odpovědnosti. Kořeny těchto slov ale jsou: „počítat“ a „zodpovědně“. Každý typ příjmů a výdajů státu má zcela jiný dopad na růst ekonomiky. Po krizi je stále hlavním cílem obnovit růst a zároveň změnit trendy v hospodaření státu tak, aby státní rozpočet neplýtval penězi daňových poplatníků. Jsou ale výdaje do dopravní infrastruktury plýtváním? Hospodářská komora souhlasí s tím, že by vláda měla šetřit. Ovšem není šetření jako šetření.
Výdaje na dopravní infrastrukturu mají jednoznačný prorůstový efekt. Pomáhají k oživení stavebnictví. Přispívají k zaměstnanosti, a tím i snižují státní výdaje na podporu v nezaměstnanosti a na sociální dávky. A v neposlední řadě se to projeví i ve výběru daní. V delším horizontu je dopravní infrastruktura jedním z činitelů ovlivňujících investice v jednotlivých regionech, především však je výraznou podporou exportu.

Autor: Petr Kužel
 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!