Ověřená cesta | E15.cz

Ověřená cesta

31. května 2012 • 12:23
Současná doba vybízí k novým modelům investování do veřejné infrastruktury

Dnes, kdy jsou dlouhodobé úrokové sazby na minimu, stavební sektor vyhledává zakázky a je flexibilní v kapacitách i přijímání rizik, by měla kulminovat investiční činnost ve veřejné infrastruktuře. Přesto tomu tak není. Je ale škoda nevyužít tuto situaci k financování projektů s nejvyšší přidanou hodnotou, tedy nejvyšším společenským výnosem na jednu investovanou korunu. Tyto investice jsou pro-růstové a v kombinaci s vhodně strukturovaným dlouhodobým financováním, probíhá vlastní úhrada investičních nákladů až v produktivní době vybudované infrastruktury.
Když se soutěží nejenom na cenu dodání stavby ale i na cenu dlouhodobého provozu a údržby, tedy včetně tzv. nákladů životního cyklu, uchazeč není placen jen za „dodané kubíky stavby“ ale podle toho, jak je infrastruktura v období provozu dostupná uživatelům. Dochází k převodu odpovědnosti za náklady životního cyklu na dodavatele. Uchazeč výběrového řízení se nemůže koncentrovat pouze na co nejnižší cenu výstavby, ale je přirozeně nucen volit vhodný kompromis mezi co nejnižší cenou a zároveň budoucími reinvesticemi do udržení dostupnosti předmětné infrastruktury. Zatímco při klasických zakázkách na výstavbu je dodavatel obvykle placen v průběhu výstavby, v tomto případě zadavatel obvykle platí až po zprovoznění a společně s platbou za disponibilitu.

Autor: Jan Troják
 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!