Quo vadis, české lázeňství? | E15.cz

Quo vadis, české lázeňství?

29. května 2012 • 12:28
Ať už ministerstvo k zamýšleným regulacím přistoupí nebo ne, lázním i lázeňským městům každopádně pořádně pustilo žilou

Kam se bude v nejbližší době ubírat lázeňství v ČR? Změní se podmínky, za kterých se v budoucnu dostanou pacienti do lázní na léčebný pobyt? Mohou se výrazněji dotknout změny plánované ministerstvem zdravotnictví jednotlivých lázeňských zařízení? Tyto a další otázky si stále častěji kladou nejen zástupci českého lázeňství. Tradiční české lázně prošly během posledních let asi nejvýraznější proměnou ze všech segmentů zdravotnictví. Prodělaly úspěšnou privatizaci, masivně investovaly do infrastruktury, daří se jim udržovat medicínskou odbornost i sledovat poslední trendy v oblasti wellness; rozšiřují obchodní kanály a v marketingu se zlepšují mílovými kroky. Stejně intenzivně, jako bojují za udržení komplexní péče v systému úhrad z veřejného zdravotního pojištění, připravují nové nabídky, balíčky a procedury. Oslovují stávající i potencionální klienty, hledají nové trhy i komunikační kanály.
Nic jiného jim ani nezbývá. Většina lékařů má o kvalitách lázeňské rehabilitace stále jen minimální povědomí, život společnosti se zrychluje a málokdo si na tradiční lázeňskou léčbu dnes najde čas. To spolu s restriktivní politikou pojišťoven z minulých let a řadou nepravd o limitaci lázeňské péče, které jsou mezi lékaři hodně rozšířeny, vedlo k dlouhodobému úbytku počtu léčených pojištěnců. Takto uvolňované kapacity lázně naštěstí zaplňovaly návštěvníky, kteří si svůj pobyt platí sami a jejichž počty rok co rok rostly. Díky tomu dokázaly lázně udržet tempo investic do obnovy kapacit a rozvoje i vychovat další generaci poučených pacientů.

Wellness není cíl

Většina lázní se tak v současné době snaží vyváženě kombinovat nabídku léčebných a relaxačních pobytů a z hodnocení pacientů i ze všech dostupných statistik je zřejmé, že se jim to daří. Nespornou léčebnou kompetenci českých léčebných lázní v evropském kontextu stvrzuje suverénně nejvyšší počet úspěšně absolvovaných certifikací medicínské kvality Evropského svazu lázní ze všech členských zemí EU a pozvolný růst zájmu zahraničních zdravotních pojišťoven o uzavírání smluv s tuzemskými lázněmi. Lázně se však navzdory úspěchu v oblasti relaxačních pobytů nemohou orientovat pouze tímto směrem. Wellness je cesta, ale pro tradiční české lázně rozhodně ne cíl. Jde tak spíše o nástroj, jak lázně přiblížit lidem a nové, zatím ještě zdravé generaci.
Přes to všechno ale dnes stojí tento úspěšný obor na rozcestí. Přivedl ho na něj loni ohlášený záměr ministerstva zdravotnictví významně omezit od letošního roku objem lázeňské péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Už pouhé mediální haló kolem ministerských plánů vyvolalo mezi pacienty i odbornou veřejností dojem, že lázně na pokladnu už snad vůbec nejsou možné! Ve stejné době zdravotní pojišťovny zásadně zpřísnily kontrolu splnění kritérií pro schválení lékařem navrženého lázeňského pobytu a ani zvýšení regulačního poplatku od prosince obsazenost lázní nezvýšilo.

Nebude to bez následků

Autor: Eduard Bláha
 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!