Rozhovory

Ptejte se generálního ředitele PRE Pavla Elise

generální ředitel PRE Pavel Elis
16. února 11:00

Pavel Elis vystudoval České vysoké učení technické, Fakultu elektrotechnickou, obor ekonomika řízení. V energetice pracuje od roku 1989. Od roku 1997 je členem představenstva společnosti PREleas. (Komerční online rozhovor)

Online rozhovor skončil

Otázky již nelze pokládat. Čtenáři E15 se ptali do 16. února do 12:30.

Michael Rada : Dobrý den. Rád bych se zeptal zda PRE neuvažuje o oslovení silné Asijské korporace, jakou je např. japonská SUMITOMO CORPORATION mající nejenom finanční zázemí, ale i know-how a intenci na spolupráci v podobě trvalého rozvoje a trvalého snižování dopadů energetiky a průmyslu na životní prostředí. Děkuji za odpověď.

generální ředitel PRE Pavel Elis

Odpověď: Zatím neuvažujeme vzhledem k tomu, že neprovozujeme žádné zařízení, které by zatěžovalo významným způsobem životní prostředí. Dovolte, abych poděkoval za vaše dotazy. Vzhledem k vypršení časového limitu na zbývající dotazy odpovíme později prostřednictvím redakce E15.

CML : Dobry den pane rediteli, jsou podle vas ceny elektriny v CR vzhledem ke kupni sile obyvatel a ve srovnani se staty EU odpovidajici?

generální ředitel PRE Pavel Elis

Odpověď: Cena konečné dodávky elektřiny je dána trhem (komodita), náklady na její přenos a distribuci, daněmi a různými příspěvky např. na obnovitelné zdroje. Nemá tak přímou vazbu na kupní sílu obyvatelstva, stejně jako cena jiných produktů např. automobilů, počítačů, benzínu.

LOBO : Pane Elisi, jak se postavíte k aktuálnímu obvinění pana Jančíka jako místopředsedy představenstva PRE protikorupční policií ze zneužití pravomoci (Praze 5 kvůli pohledávkám na nájemném měl způsobit škodu nejméně 4 milion kč))? Má nadále Vaši důvěru? Děkuji

generální ředitel PRE Pavel Elis

Odpověď: K obvinění pana Jančíka nemáme informace a nemá souvislost s jeho působením v PRE.

Martina Janů : Dobrý den pane řediteli, jaký má nyní PRE podíl na tru s elektřinou a jaké jsou vaše cíle v tomto ohledu?

generální ředitel PRE Pavel Elis

Odpověď: PRE má řádově 11% podíl na trhu s elektřinou v ČR. Naším cílem je posílit.

Štěpán B. : Dobrý den, měl bych dotaz na projekt PREKO, konkrétně proč v jeho rámci podle vašeho webu podporujete pouze fotovoltaiku a zcela opomíjíte další zdroje "zelené" energie?

generální ředitel PRE Pavel Elis

Odpověď: Máte pravdu, v minulých letech jsme skutečně podporovali projekty na nové FVE. V současnosti však hledáme jiné využití finančních prostředků získaných z PREKO v rámci OZE.

stalker : Dobrý den, poslední dobou se vyrojila sposusta falešných podomních zprostředkovatelů, kteří pod jménem PRE nabízejí smlouvy. Už jste proti tomu nějak zakročili? Jak mám poznat, kdo je skutečně od PRE a kdo ne? Díky

generální ředitel PRE Pavel Elis

Odpověď: Před podomními prodejci a jejich nekalými praktikami jsme již mnohokrát varovali prostřednictvím tisku. Vznesli jsme podnět k ERÚ a připravujeme žalobu na některé z nich. PRE nikdy tímto způsobem své zákazníky neoslovovala a ani to nemá v blízké budoucnosti v úmyslu.

Petr Vilgus : Vážený pane řediteli, jak je možné, že při přípravě projektu plynové elektrárny v Čimicích došlo ke klamání veřejnosti a úřadů. Mám tím na mysli zejména fakt, že EIA byla vypracována na jiný typ turbíny - ten, který normy těsně plní, a přitom má být instalován jiný typ, který se už do zákonných mantinelů nevejde. Jak to, že tak zásadní investice byla až do podzimu 2009 projednávána v podstatě v utajení? Podle mého názoru by firmy vašeho typu měly přednostně vyjednávat s místními obyvateli a samosprávou o přijatelnosti a podmínkách takové stavby. Není přece možné tlačit výstavbu elektrárny uprostřed obytné zástavby proti vůli zastupitelů a veřejnosti. To si možná může dovolit čistě soukromá firma, ale ne podnik, ve kterém má Praha (tj. všichni Pražané) významný majetkový podíl. Dále jsem slyšel, že čimická elektrárna by měla být součástí záložního systému zdrojů pro případ výpadku dodávky. Tj. ochrana proti blackoutu. Zajímalo by mě, kolik podobných zdrojů má vzniknout na území Prahy a v jejím okolí a ve kterých lokalitách? Poslední dotaz - jak je na tom PRE s instalacemi alternativních zdrojů energie na území Prahy? Fotovoltaika na střechách úřadů, technických budov apod.

generální ředitel PRE Pavel Elis

Odpověď: PRE nic utajeně neprojednávalo, proces EIA byl veřejný. K potřebě těchto zdrojů: jsme přesvědčeni, že Praha potřebuje nejméně 2-3 takovéto zdroje.

jiří holub : Dobrý den pane řediteli,prosím máte odpověď na otázku, zda dojde k uvolnění povolování žádostí k instalaci FVE pro malé investory, realizací by se odlehčil příkon z PRE a nemuseli by jste instalovat plyn. zdroj.Máte ve vém záměru pro instalaci finanční prostředky? Děkuji za vyčerpávající odpovšď.

generální ředitel PRE Pavel Elis

Odpověď: Připojování FVE paradoxně nesnižuje potřebu regulačního výkonu, ale naopak ji zvyšuje. To znamená, že zvyšování rozsahu připojení FVE k soustavě vyvolává zvýšenou potřebu výstavby plynových zdrojů.

Zuzana V. : Dobrý den pane řediteli - jak vysvětlíte, že ceny elektřiny jsou v Česku jedny z nejvyšších v EU (například i v Německu jsou nižší) a přitom ještě lektřinu vyvážíme? Děkuji, Zuzana

generální ředitel PRE Pavel Elis

Odpověď: Velkoobchodní ceny elektřiny jako komodity dané cenou na burze se v celé Evropě sbližují. Cena základního pásma zatížení v ČR je o něco nižší než v Neměcku, cena špičkového pásma je stejná nebo o něco vyšší. Pro konečného zákazníka domácnost je celková cena dodávky v ČR nižší než v Neměcku.

Vašek : Jsem zřizovatel jediného českého projektu nespecifické prevence dětské kriminality a protidrogového prevence. Jde o projekt s mimořádnými výchovnými výstupy v rámci EU a při shánění financí jsem byl opakovaně Vámi řízeným PRE odkopnut. Dovoluji si zpochynit sponzorskou politiku této společnosti. Neorientuje se v tom, co tento stát nutně potřebuje a bez čeho se snadno obejde. Pečovat dlouhodobě o děti a mládež znamená dívat se dopředu o více než jeden rok. A to se PRE nedaří. Protekce, známosti, vazby přes magistrát.

generální ředitel PRE Pavel Elis

Odpověď: PRE má silnou sponzorskou aktivitu a cítí společenskou odpovědnost za rozvoj regionu, ve kterém působí. PRE je především regionální firma, i když má i výnamné obchodní aktivity mimo Prahu. Samozřejmě máme i sponzorské aktivity zaměřené na mládež, využití volného času, sport, vzdělávání. Je třeba říci, že nejsme schopni uspokojit všechny žadatele, a tak částečně nahrazovat sociální politiku státu. Všem žádostem je věnována maximální pozornost. Denně přichází několik žádostí.

Miroslav Kouba potřetí : Vžijte se prosím do role běžného občana Prahy - přijde Vám v pořádku, že šéfem dozorčí rady PRE je předseda pražské ČSSD pan Hulinský? za co předsně si tento člověk vysloužil skoro 2milionovou odměnu za rok 2009? Co přesně v té dozorčí radě vykonal? Děkuji za odpověď.

generální ředitel PRE Pavel Elis

Odpověď: Již jsem odpověděl v předchozích reakcích na podobné dotazy.

Miroslav Kouba : Ještě doplnění - Jančík, Hulinský, Poche - přijde Vám koncentrace lidí tohoto typu (rozuměj politických šíbrů, kteří jsou prokazatelně namočeni v různých skandálech a zakázkách nevýhodných pro Prahu) jako dobrá společnost ve vašem představenstvu? Nenašli jste na trhu kvalitnější odborníky?

generální ředitel PRE Pavel Elis

Odpověď: viz předcházející odpověď

Miroslav Kouba : Zdravím pane Elisi, jak vysvětlíte spojenectví PRE s politickým "šíbrem" Milanem Jančíkem na Praze 5? jaké má zkušenosti z energetikou, že se takový člověk stal místopředsedou představenstva PRE? Co to má pro Vás za přínos? není jeho povýšení jen odměna za 177milionovou zakázku pro Prahu 5, kterou jančík protlačil den před svým odstoupením z radnice? Děláte si z lidí legraci? Děkuji za jasnou odpověď.

generální ředitel PRE Pavel Elis

Odpověď: Členy statutárních orgánů určují akcionáři. Hlavní město Praha je významným akcionářem naší společnosti. K otázce poskytování IT služeb Praze 5: tato zakázka běží již od roku 2003 a její velikost je maximálně 30 milionů Kč ročně. PRE poskytuje IT služby i jiným zákazníkům, nejen Praze 5, ale i privátním firmám, a to ke spokojenosti obou smluvních stran. Pokud druhá smluvní strana o využívání našich služeb nestojí nebo je chce pozměnit, je naše společnost připravená odpovídajícím způsobem reagovat. Což se v případě Prahy 5 již stalo. Postavení pana Jančíka s tím nemá žádnou souvislost.

Kurz B. : Dobrý den pane řediteli, nechystá se PRE, podobně jako ČEZ, prodávat i plyn? Díky

generální ředitel PRE Pavel Elis

Odpověď: Společnost získala počátkem letošního roku licenci k obchodování s plynem. Kombinovanou dodávku elektřiny a plynu nabídneme ještě v letošním roce.

Carlos : Dobrý den, pane řediteli, co se změnilo v PRE po většinovém ovládnutí Němci?

generální ředitel PRE Pavel Elis

Odpověď: Na podzim loňského roku došlo k významné změně v akcionářské struktuře PRE, kdy společnost EnBW nabyla přepočteně 70% podíl. Společnost EnBW disponuje jako významný hráč na německém energetickém trhu širokým know-how a zkušenostmi liberalizace v energetice, je také významným obchodníkem v evropském kontextu. PRE má v současné době možnost čerpat z tohoto know-how a tak dále vylepšovat svoji efektivitu a rozvíjet nové služby zákazníkům. Do budoucna tak budeme schopni přinést produkty, které dosud nebyly uvedeny na český trh.

Štěpán T. : O kolik přesně zdraží elektřinu v letošním roce PRE a jaký podíl na tom bude mít právě kompenzace podpory fotovoltaiky? Díky

generální ředitel PRE Pavel Elis

Odpověď: PRE snížila pro rok 2011 platbu za 1 kWh o 17% pro zákazníky s nejužívanější jednotarifovou sazbou. Celková cena silové elektřiny pro jednotarifní sazbu pak klesá při zohlednění měsíční platby o 4,4%. Konečná cena dodávky včetně příspěvku na obnovitelné zdroje se meziročně snížila o 1%. Příspěvek na obnovitelné zdroje narostl ze 166 Kč/ MWh na 370 Kč/MWh, což představuje více než dvojnásobné zvýšení této podpory.

Štěpán T. : Dobrý den pane řediteli, přijde Vám v pořádku, že za chyby politiků s nepromyšlenou podporou fotovoltaiky zaplatí nakonec opět jen koncový zákazník? Nebylo jiné řešení?

generální ředitel PRE Pavel Elis

Odpověď: Obnovitelné zdroje v principu musí být dotovány, jinak nejsou cenově konkurenceschopné. Tyto dotace musí někdo zaplatit. Jedinou alternativou by bylo nedotovat obnovitelné zdroje, což by však znamenalo zastavení jejich rozvoje, a to je dle mého názoru nežádoucí. Zároveň bychom nebyli schopni dostát svým závazkům vůči EU.

Pavel Míčka : Dobrý den pane řediteli, bude PRE ještě nabízet pro domácnosti tarify s pevnou cenou elektřiny - a jak budou výhodné?

generální ředitel PRE Pavel Elis

Odpověď: Pražská energetika nabízí široké portfolio produktů, kterými se snaží vyhovět specifickým potřebám svých zákazníků. Kromě produktů standardních nabízíme i produkty s fixací ceny a bez poplatků za odběrné místo. Připravujeme také nové produkty, z nichž některé budou nabízet pevnou cenu s různou délkou fixace (2 - 3 roky). Cena těchto produktů se bude odvíjet od velkoobchodních cen na trhu s elektřinou, takže při vhodně zvoleném okamžiku nasmlouvání produktu zákazníkem, může být cena velmi výhodná. Pokud zákazník nechce produkt s pevnou cenou, nabízíme např. produkt Bonus s jednou z nejnižších cen na trhu, kde každá desátá kWh je dodávána zdarma.

Martin M. : Dobrý den, proč chcete obtěžovat obyvatele Prahy dalším velmi značným hlukem a smogem ze spalin plynu ze zařízení, které není v mnohých státech už dlouho povolené, nově uvádět do provozu? Proč raději neinvestujete do zkvalitnění přenosové soustavy, když máte obavu z přetížení současného vedení? My obyvatelé Dolních Chaber, Čimic, Bobnic a Kobylis máme nárok aby naše životní prostředí nebylo dále zhoršováno dalším velmi silným zdrojem exhalací a hluku. Info pro čtenáře: dotaz se týká plynové elektrárny v Čimicích v těsné blízkosti obytné zástavby.

generální ředitel PRE Pavel Elis

Odpověď: viz předchozí odpověď, k investicím do přenosové soustavy a obavám z přetížení vedení: přenosová soustava je v odpovědnosti společnosti ČEPS, která dle mých znalostí hodlá do rozvoje soustavy masivně investovat.

Olga : Dobrý den pane Elisi, myslíte že je vhodné plánovat umístění plynové elektrárny se spalovací turbínou přímo v hojně osídlené městské části Prahy 8? Poškozovat životní podmínky této oblasti a její obyvatele emisemi oxidu dusíku a nadměrným hlukem? Nebylo by vhodnější, umístit tento plánovaný provoz například do areálu teplárny v Třeboradicích, která je v polích a v současnosti je mimo provoz anebo nalézt jinou vhodnější lokalitu? Děkuji předem za odpověď.

generální ředitel PRE Pavel Elis

Odpověď: viz předchozí odpověď, k emisím: v rámci EIA byla zpracovaná rozptylová studie, která vyhověla platným normám

Petr Kadleček : Dobrý den, zajímalo by mne, proč plánujete umístit plynovou elektrárnu těsně vedle čimického sídliště a znehodnotit tak životní prostředí tisícům obyvatel Prahy 8 ? Nebylo by méně konfliktní využít některou z průmyslových zón, které rostou podél dálnic ?

generální ředitel PRE Pavel Elis

Odpověď: viz předchozí odpověď, hledáme alternativy

Marian Holub : Dobrý den pane generální řediteli, v Praze 8 Čimicích plánujete postavit v těsné blízkosti hustě obydlených pražských sídlišť elektrárnu poháněnou plynovou turbínou o výkonu 58 MW. Probíhající územní řízení vyvolává masivní odpor místních obyvatel, zastupitelstva MČ Prahy 8 a negativní postoj vůči výstavbě deklaroval v komunálních volbách přeseda Vaší dozorčí rady Petr Hulínský z ČSSD. Tato elektrárna silně poškodí Prahu imisemi oxidů dusíku, ozonem a hlukem a přitom jen těžko v budoucnu sama zabrání případnému totálnímu výpadku el. proudu v Praze. Proč za tohoto stavu PRE nevezme zpět svoji žádost o vydání "územního rohodnutí" a kontroverzní projekt nezastaví ?

generální ředitel PRE Pavel Elis

Odpověď: Záměr výstavby plynové turbíny v prostorách rozvodny 110 kV Sever není záměrem výstavby klasického výrobního zdroje. Tato technologie slouží především jako rychle startující zdroj elektřiny k dodávce podpůrných služeb v případě problémů v energetické soustavě, tzn. zdroj je po většinu času v klidu. Tento zdroj je schopen náběhu do plného výkonu do deseti až patnácti minut. V případě blackoutu je pak schopen tzv. startu ze tmy, tedy zajistit obnovu dodávky, čímž zvyšuje bezpečnost soustavy. Na základě kladné EIA PRE požádalo o vydání územního rozhodnutí již v říjnu 2009 a dosud nebylo rozhodnuto. Zároveň také interně v rámci PRE nebylo rozhodnuto o realizaci této investice. Úsek rozvoje a strategie v současné době vyhledává i jiné lokality k umístění takovéhoto zdroje a analyzuje možnosti využití jiných technologií, a to včetně technologií založených na biopalivech.

Jan Pavel : Dobrý den pane Elisi, uvažuji o instalaci fotovoltaické elektrárny na můj rodinný dům. Rád bych se Vás v této souvislosti zeptal, kdy předpokládáte, že bude Stop stav zrušen a začnete vydávat kladná stanoviska. Děkuji

generální ředitel PRE Pavel Elis

Odpověď: Otázka připojení fotovoltaických (FV)elektráren k distribuční soustavě v Praze je v kompetenci dceřiné společnosti PREdistribuce, která je v kontaktu s provozovatelem nadřazené přenosové soustavy společnosti ČEPS. V současné době probíhá na úrovni přenosové soustavy ČEPS vyhodnocení stávajícího stavu připojení FV elektráren. Předpokládáme, že v průběhu března stanoví ČEPS tzv. "limity připojitelnosti" pro další období a v závislosti na jejich výši pak bude možné připojovat další FV zdroje nejen v Praze, ale i v celé ČR.

martin vaněk : Dobrý den, jak velký je objem energie, kterou vyrabíte "zelenými" technologiemi? A do jaké míry jsou dnes tyto technologie konkurenceschopné těm tradičním? Dokázal byste odhadnout, v jakém časovém horizontu by naopak "zelené" technologie mohly převládnout nad těmi tradičními?

generální ředitel PRE Pavel Elis

Odpověď: Pražská energetika nevlastní (až na drobné výjimky) výrobní zdroje elektřiny. V letošním roce plánujeme vykoupit od výrobců elektřiny z obnovitelných zdrojů (OZE) cca 170 GWh. V nákupu elektřiny od klasických výrobců (např. ČEZ) je také jistý podíl elektřiny vyrobené v OZE. Výrobci toto uvádějí v tzv. ukazateli palivového mixu. Podíl OZE v dodávkách pro naše zákazníky pro rok 2011 je cca 3,9%. Technologie obnovitelných zdrojů až na výjimku velkých vodních elektráren (např. ve Skandinávii nebo v Rakousku, kde jsou k tomu přírodní podmínky)nejsou v současné době cenově konkurenceschopné vůči tradičním. To znamená, že jejich využití musí být dotováno. Nemyslím si, že v dohledné době převládnou obnovitelné zdroje nad těmi tradičními, vždyť i cílem EU je 20% podíl OZE na celkové spotřebě v roce 2020.

Jiří : Dobrý den, na stránkách PRE v přehledu novinek píšete mj. o nabíjecích stanicích pro elektrovozidla, nicméně mě zaráží, že se bude počet zvyšovat jen v rámci Prahy, jiná města neuvádíte. Uvažujete vůbec o tom, že byste s tímto "projektem" překročili hranice hlavního města? Děkuji

generální ředitel PRE Pavel Elis

Odpověď: Pražská energetika je regionální firmou, která distribuuje elektřinu na základě licence ERÚ pouze na území Prahy. V první fázi projektu elektromobility se tak chceme koncentrovat především na území hlavního města, v letošním roce bychom rádi otevřeli alespoň 20 nabíjecích stanic v různých částech města. Myslíme si, že elektromobily vzhledem k dojezdovým vzdálenostem a parametrům baterií se hodí především pro městský provoz, kde je také nejvíce zatíženo životní prostředí.

Martin Uhlíř : Dobrý den pane Elisi, mám dotaz, můžete se prosím vyjádřit k otázce odměn politiků v dozorčích radách státem vlastněných společností? Například Petr Hulinský, zastupitel ČSSD na pražském magistrátu za své členství v dozorčí radě PRE dostává(l) odměnu 1.420.500 Kč ročně. Považujete, teď myslím Vy osobně nikoli z pozice generální ředitele PRE, tuto částku za adekvátní? Předem děkuji za odpověď, s pozdravem, Martin Uhlíř

generální ředitel PRE Pavel Elis

Odpověď: Výši odměny členům statutárních orgánů určují akcionáři v rámci rozhodování valné hromady. Je třeba říci, že v současné době je největším akcionářem Pražské energetiky společnost EnBW, což je třetí největší energetický koncern ve Spolkové republice Německo. Chtěl bych říci, že odměna člena dozorčí rady je odměnou za výkon funkce, která v sobě zahrnuje i osobní odpovědnost a ručení majetkem za učiněná rozhodnutí.

Martin Uhlíř : Dobrý den, pane Elisi, zaznamenal jsem, že jste v Praze zprovoznili "elektropumpy", bohužel vozy na alternativní pohon v ČR zatím nejsou příliš rozšířené. Měli by podle Vás čeští politici podpořit nákup elektromobilů? Považoval byste to za systémové a veřejně prospěšné opatření? Předem děkuji za odpověď, s pozdravem,Martin Uhlíř

generální ředitel PRE Pavel Elis

Odpověď: Dobrý den, děkuji za dotaz. Elektromobilita je významným tématem pro budoucnost. Pražská energetika společně s hlavním městem Prahou se snaží podpořit rozvoj infrastruktury pro využívání elektromobilů, a to především na území hlavního města Prahy, kam elektrovozidla nejlépe patří. Chci říct, že elektromobilita neznamená pouze elektroauta, ale i elektroskútry a elektrokola, které jsou významně cenově dostupnější. Myslím si, že pro počáteční rozvoj elektromobility budou dotace na nákup těchto vozidel zejména pro státní správu nezbytné.

Mobilní web